Tenis dla dzieci

Zajęcia dla dzieci do 10 lat prowadzimy w oparciu o program TENIS 10, który został zainaugurowany w Grudniu 2010 roku przez Polski Związek Tenisowy. Zaletami tego systemu jest zastosowanie nowoczesnej metodyki oraz zmodernizowanego, dostosowanego do możliwości fizycznych dzieci, ich umiejętności oraz wieku sprzętu (kort, rakiety oraz piłki). Dzieci ucząc się szybko mają możliwość grania - nawet na punkty, realizują swoje oczekiwania, gdyż chcą przede wszystkim grać i bawić się, a nie ćwiczyć. A grając dzieci od początku mają poczucie sukcesu, czują się pewniej na korcie a to zwiększa ich motywację i przyspiesza proces uczenia się. Gra z niewielkiej odległości (która jest stopniowo zwiększana w miarę dokonywanych postępów) z zastosowaniem lżejszego sprzętu sprawia, że u ćwiczących nie powstają lub szybko zanikają nadmierne napięcia mięśniowe, co z kolei sprawia, że gracz uczy się od początku poprawnej techniki. Dzięki grze rozwijana jest nie tylko technika, ale także koordynacja ruchowa, umiejętności taktyczne i mentalne.

Proces nauczania w Tenis 10 podzielony jest na poziomy wiekowe:

POZIOM NIEBIESKI  5 –6lat: rozwój wszechstronnej sprawności fizycznej poprzez gry i zabawy. Oswojenie ze sprzętem, piłką i rakietą. Nauka podstawowych umiejętności taktycznych (utrzymanie piłki w korcie) oraz technicznych (tzw. czucie piłki oraz trafianie piłki przed sobą).

POZIOM CZERWONY  6–8 lat: dalszy rozwój sprawności ogólnej oraz kolejnych umiejętności; taktycznych („gonienie” przeciwnika), oraz technicznych (prawidłowe chwyty oraz początki przyszłych pełnych uderzeń.                                                                                                                                                                 

POMARAŃCZOWY 8 –9 lat: kontynuacja rozwoju sprawności ogólnej, zwłaszcza szybkości i zwinności. Młodzi tenisiści stosują różnorodne sposoby rozegrania akcji we wszystkich 5 sytuacjach meczowych, a ich gra już przypomina „dorosły” tenis.

ZIELONY  9–10 lat: utrwalanie prawidłowej techniki, praca nad bardziej zaawansowanymi uderzeniami oraz wszechstronnym stylem gry. Zawodnicy potrafią zastosować wszystkie podstawowe rozwiązania taktyczne w poszczególnych sytuacjach meczowych.

ŻÓŁTY (powyżej 10 lat): po przejściu wcześniejszych poziomów zawodnik jest gotowy do treningu i rywalizacji żółtą piłką na korcie o pełnych wymiarach.

 

 

 

 nabór do SZKÓŁKI TRWA CAŁY ROK  

 

Cennik

Karnet miesięczny 8 zajęć (2x tydz.) – 250.00zł*
Karnet miesięczny 4 zajęcia (1 x tydz.) – 150.00zł*
Zajęcia indywidualne z instruktorem – 70.00zł + koszt wynajmu kortu;
Jednorazowe zajęcia grupowe – 40.00zł/os + koszt wynajmu kortu;

*- przy grupie 4 osobowej dzieci