".....z Orlików na Korty tenisowe..."

                                              

Akademia Sportu i Rekreacji Piotr Mikulski w dniach od 12 do 24 Wrzesnia 2016 przeprowadziła w szkołach podstawowych w Kołobrzegu cykl bezpłatno-pokazowych zajęć tenisa ziemnego. Cały projekt pod nazwą „Z ORLIKÓW NA KORTY” skierowany był do dzieci w wieku od 5 do 12 lat i miał na celu:

- propagowanie tenisa w Kołobrzegu wśród dzieci i ich rodziców jako formy ruchu dostępnej dla każdego,

- próba zmiany stereotypu społecznego ukazującego tenis ziemny jako drogi sport na poziomie nauki i rekreacji;

- zachęcenie dzieci do rozpoczęcia systematycznych treningów w szkółce tenisowej Akademii Sportu i Rekreacji;

- sprawdzenie predyspozycji psychoruchowych dzieci szkół podstawowych w Kołobrzegu pod katem efektywnego rozpoczęcia nauki tej dyscypliny sportowej.

Powyższe cele były fundamentem wszystkich czynności związanych z całością akcji.

Zajęcia prowadzone były w ramach zajęć programowych Wychowania Fizycznego w szkołach a ilość godzin przeznaczonych na zajęcia zawarła się w 49. Pozwoliło to na udział w zajęciach dzieci w ilości 737 i stanowiło zaledwie około 26% całego stanu ewidencyjnego dzieci w szkołach w Kołobrzegu. Przedział wiekowy uczestników zajęć zawierał się od 5 do 12 lat, co miało pokryć się w programem nauczania tenisa dla dzieci „Tenis 10”. Ilość godzin zajęć pozwoliła tylko na subiektywną ocenę predyspozycji tenisowych dzieci przez prowadzącego, co wykazało około 24% potencjalnie uzdolnionych dzieci, tj. około 178 dzieci.  

Całość akcji została bardzo pozytywnie przyjęta przez dyrekcje szkół i kadrę nauczycielska Wychowania Fizycznego. Dzieci odbierały zajęcia z wielkim zadowoleniem i z chęcią uczestniczyły w nich. Nalży podkreślić fakt, iż zajęcia odbywały się na początku nowego roku szkolnego i dzieci nie były zmęczone i znużone standardowymi zajęciami Wychowania Fizycznego w szkole.  Po zajęciach dzieci deklarowały chęć uczestnictwa w systematycznych zajęciach tenisowych ale odzew ze strony rodziców nie przełożył się na te deklaracje dzieci. Wydaje się, ża na taki stan rzeczy wpłynęły różne czynniki: konkurencyjność innych dyscyplin sportowych, postrzeganie społeczne tenisa jako „drogiego”, mało kampanii promującej tenis na szczeblu szkolnym oraz brak tenisowej infrastruktury sportowej. Jednakże analizując całość pozytywnych aspektów akcji: otwartość dyrekcji szkół, chęć udziału dzieci w zajęciach, pozytywny odbiór dzieci po zajęciach, należy widzieć sens prowadzenia takich akcji. Przy odpowiednim podejściu do występujących problemów: zwiększenie działań marketingowych w szkołach, zwiększenie i usystematyzowanie ilości zajęć w szkołach, utrwalaniu nowego wizerunku tenisowego wśród rodziców: „tenis jest łatwy, prosty i przyjemny” oraz wsparcie samorządowe – można zbudować pozytywny przekaz i odbiór tenisa wśród rodziców i dzieci. A odbiór pozytywny pozwoli zapełnić nieliczne korty tenisowe dziećmi, które będą marzyły nie tylko o tym by zostać drugim Robertem Lewandowskim (wszyscy chłopcy to podkreślali na pytanie o aktualnego idola sportowego) ale również przyszłymi Agnieszkami Radwańskimi.  

Całość akcji objęta została honorowym patronatem Prezydenta Miasta Kołobrzeg oraz Polskiego Związku Tenisowego.