V WAKACYJNY TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO HELIOS CUP 2015 Ustronie Morskie

Organizator: 
Turniej tenisowy zorganizowany zostaje przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Ustronie Morskie oraz Akademię Sportu i Rekreacji Kołobrzeg.   
Kierownik turnieju - Piotr Mikulski, Marek Jankowiak. 


Miejsce turnieju:
Korty tenisowe (dwa odkryte korty o nawierzchni sztucznej trawy) położone w Centrum Sportowo Rekreacyjnym HELIOS Ustronie Morskie ul.Polna 3;
Termin zawodów:  07 sierpień 2016r.
 Od około  10.00 planowane są wpisy na listę chętnych i zgłoszonych zawodników i ich weryfikacja. 
O godz. 10.30 zamykamy listę startową i rozpoczynamy losowanie. 
Przy wpisywaniu na listę decyduje kolejność zgłoszeń telefonicznych i emailowych.  Każde zgłoszenie telefoniczne chętnego zawodnika musi być potwierdzone zgłoszeniem emailowym na adres: kontakt@akademiasport.pl
Przy zapełnieniu całej listy zasadniczej, pozostali chętni zapisani będą na listę zapasową. Zawodnik z listy zapasowej może wziąć udział w turnieju w przypadku niestawienia się na czas zawodnika z listy głównej lub przy braku pozytywnej weryfikacji.
Około 11.00 planowane jest rozpoczęcie gier zasadniczych. Punktacja gier zostanie przedstawiona w momencie zamknięcia listy i zależna będzie od ilości chętnych uczestników.   
W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych turniej zostanie przeniesiony na dzień  14 sierpień 2015r. 


Cel zawodów:
Celem turnieju jest propagowanie aktywnego i zdrowego spędzania wolnego czasu podczas wypoczynku wakacyjnego oraz popularyzacja tenisa ziemnego wśród turystów wypoczywających w Ustroniu Morskim.
Turniej ma charakter zajęć rekreacyjnych i przeznaczony jest tylko dla osób nie zajmujących się sportowo tenisem ziemnym. Oznacza to, że w turnieju nie biorą udziału zawodnicy, instruktorzy, trenerzy posiadający licencję Polskiego Związku Tenisowego i inne osoby uprawiające tenis na poziomie sportowym.  Zawody przeznaczone są tylko dla osób grających amatorsko i rekreacyjnie w tenisa ziemnego. 


System rozgrywek
System rozgrywek – pucharowy. Organizator zastrzega ograniczoną ilość miejsc dla osób biorących udział w turnieju (decyduje kolejność zgłoszeń). 


Wpisowe na turniej:  30.00zł płatne przy weryfikacji u kierownika turnieju