KORONAWIRUS a przerwa w zajęciach

      W związku z dynamicznie zmieniająca się sytuacją koronowirusa w Polsce oraz decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11.03.2020 o zamknieciu od dnia 16 do 25.03.2020 szkół a wynikającej z konieczności zapobiegania rozprzestrzeniania się koronowirusa

   - grupowe zajęcia sportowe w Akademii Sportu i Rekreacji (w sekcji pływackiej i tenisowej) zostają zawieszone w okresie zgodnym z zaleceniem Ministerstwa Edukacji Narodowej, tj od 16-25.03.2020r.

Indywidualne zajęcia w tym okresie będą prowadzone każdorazowo wg ustaleń telefonicznych zainteresowanych stron.

W dniach 12 – 13 i 14.03.2020r. zajęcia będą odbywały się zgodnie z harmonogramem ale decyzję o udziale w zajęciach dzieci podejmują w tych dniach rodzice.

Opłaty, które zostały poniesione przez rodziców/ opiekunów za za zajęcia pełnego miesiąca Marzec a w związku z zaistniała sytuacją nie będą wykorzystane w około 50%:

- zostaną zaliczone na poczet opłat za zajęcia w następnym miesiącu – Kwiecień 2020 (jeśli sytuacja się oczywiście unormuje)

                                        lub

- zwrócone nadpłaty za niewykorzystane zajęcia na wskazane konto (konieczność każdorazowo kontaktu telefonicznego i potwierdzenia chęci zwrotu oraz wskazania nr konta do zwrotu).

W przypadku zmian wiadomej sytuacji na bieżąco będę informował wszystkich o nowych decycjach związanych z prowadzeniem zajęć lub proszę o kontakt.

 

 

                                                                                                                                        Akademia Sportu i Rekreacji